Švédská kvalita od roku 1939

Zákaznická linka:

(+420) 566 440 009

Dotace Nová zelená úsporám
Solární kolektory
Letní akce na tepelná čerpadla a solární kolekotry
Tepelná čerpadla EURONOM - vítěz srovnávacího testu

O tepelných čerpadlech

Co jsou tepelná čerpadla?

Tepelné čerpadlo je zařízení, které slouží k vytápění, ohřevu užitkové vody, ohřevu či přitápění bazénů atd. Činnost tepelného čerpadla je bezobslužná a vyniká nízkými provozními náklady. Tepelným čerpadlem lze vytápět jednak velké komplexy budov, tak běžné rodinné domy.

Princip tepelného čerpadla

Tepelné čerpadlo odebírá energii z okolního prostředí (sluneční energii, která zůstala ve vzduchu, zemi a vodě). Ve výparníku tepelného čerpadla je teplo odnímáno pomocí chladiva, které se vypaří již při velmi nízkých teplotách, a jeho páry jsou následně stlačeny kompresorem a tím dojde k jejich ohřátí. Ohřáté chladivo předá v kondenzátoru teplo do topné vody, zchladne a změní své skupenství na kapalné. Celý cyklus se znovu opakuje.

Pro správný chod tepelného čerpadla a pohon kompresoru je nutné dodat malý podíl elektrické energie. Podíl mezi energií, kterou tepelné čerpadlo získá a dodanou energií se nazývá topný faktor.

Tepelná čerpadla - princip

Typy tepelných čerpadel

Vzduch / voda

Tepelná čerpadla vzduch / voda jsou díky ekonomické dostupnosti nejvyhledávanějšími tepelnými čerpadly. Energii získávají přímo ze vzduchu, který je nasáván do výměníku a zde ochlazován.

Země / voda

Tepelná čerpadla země / voda vynikají vysokým topným faktorem. Teplo je čerpáno ze zemních vrtů, nebo z plošného kolektoru, jejíž teplota je stálá, topný faktor tedy není závislý na venkovní teplotě.

 

 

Euronom má kompletně nový modernizovaný sortiment pod novou značkou Schlieger

Zobrazit sortiment