Švédská kvalita od roku 1939

Zákaznická linka:

(+420) 566 440 009

Dotace Nová zelená úsporám
Solární kolektory
Letní akce na tepelná čerpadla a solární kolekotry
Tepelná čerpadla EURONOM - vítěz srovnávacího testu

Tepelná čerpadla země / voda

Sortiment tepelných čerpadel země / voda

Tepelná čerpadla země / voda získávají energii nepřímo, buď z hlubinného vrtu, nebo povrchového zemního kolektoru. Jím cirkulující teplonosná směs se o půdu ohřívá a proudí do výměníku tepelného čerpadla, kde teplo odevzdává okruhu tepelného čerpadla. V určité hloubce si země zachovává po celý rok konstantní teplotu, a proto tepelné čerpadlo vyniká vysokým topným faktorem bez ohledu na venkovní teplotu.

Při instalaci hlubinného vrtu, nebo povrchového kolektoru je nutné dbát na přesné dimenzování velikosti. Ta je dána jednak výkonem tepelného čerpadla (potřebou tepla), tak rychlostí oběhové čerpadla a vydatností půdy. V případě instalace nedostatečně velkého sběrače tepla dojde k rychlejšímu ochlazování půdy, poklesu teploty vstupující do tepelného čerpadla a snížení topného faktoru (účinnosti). Půda se v letních měsících nestihne zregenerovat a instalovaný vrt, či plošný kolektor není možné dále využívat.

 

Tepelná čerpadla se zemním kolektorem

Tepelná čerpadla - zemní kolektor

Tepelné čerpadlo země / voda je oproti čerpadlu vzduch / voda umístěno v objektu a připojeno k zemnímu kolektoru potrubím. Zemní kolektor tepelného čerpadla se skládá z plastového potrubí (se zvýšenou odolností proti poškození), které je uloženo ve výkopu o hloubce okolo 1,2 m s roztečí 1 m.

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla země / voda se zemním kolektorem

+ Vyšší účinnost oproti tepelnému čerpadlu vzduch / voda.
Nižší pořizovací náklady vzhledem k tepelnému čerpadlu s vrtem.
Instalace bez nutnosti zvláštních povolení.

Systém tepelného čerpadla s plošným kolektorem potřebuje velký pozemek pro instalaci.
Na ploše zemního kolektoru nejde stavět, či vysazovat stromy.

 

Tepelná čerpadla s vrtem

Tepelná čerpadla - vrt

Teplo se získává z hlubinného vrtu o průměru 12 ž 16 cm, ve kterém je umístěna plastová sonda naplněná teplonosnou látkou. Vrt se provádí do hloubky 80 – 150 m a je jich hloubka a počet závisí na potřebě tepla. Vzhledem k možnosti zásahu do podzemních vod je nutné k vrtání získat stavební povolení. Tepelné čerpadlo země / voda je umístěno uvnitř objektu a k vrtům připojeno potrubím.

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla vzduch / voda s vrtem

+ Vyšší účinnost oproti tepelnému čerpadlu vzduch / voda.
Lze instalovat i na velmi malém pozemku.
Lze použít k pasivnímu chlazení.

Vyšší pořizovací náklady zemního vrtu.
Administrativní nároky na získání povolení k vrtu.

 

 

Euronom má kompletně nový modernizovaný sortiment pod značkou Schlieger

Zobrazit sortiment