Švédská kvalita od roku 1939

Zákaznická linka:

(+420) 566 440 009

Dotace Nová zelená úsporám
Solární kolektory
Letní akce na tepelná čerpadla a solární kolekotry
Tepelná čerpadla EURONOM - vítěz srovnávacího testu

Tepelná čerpadla vzduch voda

Sortiment - tepelná čerpadla vzduch voda

Tepelná čerpadla vzduch / voda využívají jako zdroj tepla venkovní vzduch, nebo odpadní vzduch z domácnosti. Při každé teplotě, která je vyšší než absolutní nula, vzduch obsahuje teplo. Tento zdroj se dá považovat za nejdostupnější a také ekologicky nejefektivnější, protože veškeré teplo odebrané z okolí, je do okolí navraceno tepelnými ztrátami objektu. Současná tepelná čerpadla dokáží efektivně využívat teplo ze vzduchu i o teplotě okolo -25°C.

 

Výhody a nevýhody tepelného čerpadla vzduch voda

Nízké provozní náklady v porovnání s elektrickým nebo plynovým kotlem.
Nižší pořizovací náklady vzhledem k tepelným čerpadlům země/voda.
Snadná instalace bez nutnosti zemních prací, s minimálními prostorovými nároky.

Účinnost tepelného čerpadla závislá na venkovní teplotě.
Zvýšená hladina zvuku v okolí čerpadla.

Tepelná čerpadla - vzduch voda

Ventilační tepelná čerpadla

Dostatečná ventilace vzduchu v objektu je nutností zdravého bydlení. Současné izolované domy se vyznačují jednak nízkou energetickou náročností, ale také nedostatečnou intenzitou výměny vzduchu v interiéru. Pro omezení rizikových faktorů, jako je hromadění mikrobů (bakterií, virů a plísní) a zvýšené množství alergenů v domech je důležité dostatečné větraní. Pokud větráme manuálně otevřenými okny, unikne větráním značné množství energie potřebné k vytápění (40 – 50 %). Právě zde může pomoci řízené větrání udržující v objektu ideální teplotu a zajišťující dostatečnou výměnu vzduch.

Ventilační tepelná čerpadla odsávají ohřátý a znečištěný vzduch z místností, včetně odpadního tepla z elektrických zařízení. Správně navržené zařízení pojme maximum tepelné energie a předá je chladivu tepelného čerpadla. Chladivo je poté stlačeno kompresorem a takto získané teplo je opětovně distribuované na ohřev užitkové vody a vytápění radiátory, nebo podlahovým topením. Starý ochlazený vzduch je poté vypuštěn ven z objektu a okenními průduchy, či ventilačními otvory ve zdi, je do místností nasáván čerstvý vzduch.

Ventilační tepelná čerpadla se vyznačují vysokým topným faktorem, který dosahuje až hodnoty 5. Další výhodou je kompaktní provedení, kdy je v objektu instalováno pouze jedno zařízení, které slouží jednak k rekuperaci vzduch, jednak k ohřevu užitkové vody a vytápění.

Ventilační tepelná čerpadla ExoAir Vent jsou vhodná pro objekty o tepelné ztrátě do 6kW.

 

Konstrukce - tepelná čerpadla vzduch voda

Tepelná čerpadla vzduch / voda se vyrábí buď v kompaktním provedení, kdy je celé tepelné čerpadlo umístěno venku, nebo v děleném provedení (také nazýváno Split).

Kompaktní tepelná čerpadla

Tepelná čerpadla v kompaktním provedení se dodávají jako samostatná zařízení obsahující v jediné jednotce jednak ventilátor a výměník, tak kompresor i ostatní součásti tepelného čerpadla. Celý chladírenský okruh je již naplněna chladivem a odzkoušen ve výrobě. K tepelnému čerpadlu jsou z objektu vedeny trubky topného okruhu a pečlivě izolovány. Tento systém se vyznačuje obzvláště snadnou technikou instalace. 

 

Dělená tepelná čerpadla (Split)

Tepelná čerpadla Split se vždy skládají ze dvou částí – z vnitřní a vnější jednotky.

Vnější část tepelného čerpadla se skládá z ventilátoru a výparníku a odtud je ohřáté chladivo vedeno měděným potrubím do vnitřní jednotky, která obsahuje kompresor a ostatní součásti tepelného čerpadla.
Při instalaci se obě části propojí pod ochrannou atmosférou chladírenským potrubím a kabeláží. Tepelná čerpadla s dělenou konstrukcí izolují hluk kompresoru uvnitř objektu a v okolí vnější jednotky tepelného čerpadla je slyšitelný hluk pouze z ventilátoru. 

 

Euronom má kompletně nový modernizovaný sortiment pod značkou Schlieger

Zobrazit sortiment